เกี่ยวกับเรา

            บริษัท ธนโชติ โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ของ

บริษัท ลีน่า พี.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ และโรงงานผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

และมีการขยายโรงงานผลิตไปยังจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีคุณภาพ

ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รางวายเวย์ เคเบิ้ลเทรย์ เคเบิ้ลแลดเดอร์ ตู้ไฟสวิตซ์บอร์ด สำหรับการใช้งานในโรงงาน

และตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมทั้งบริการวายริ่งคอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำอื่นๆ ด้วยกรรมวิธีการ

ผลิตที่ทันสมัย ดูแลงานโดยทีมนักบริหาร วิศวกร ทีมขาย และฝ่ายออกแบบมืออาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ

ของตัวสินค้า