• สินค้าแนะนำ

รางวายเวย์     

โค้งลงวายเวย์ โค้งขึ้นวายเวย์ สี่ทางวายเวย์ สามทางวายเวย์ งอฉากวายเวย์ ตัวแขวนรางวายเวย์ (Hanger)

อีพ็อกซี่ สีเทา ความหนา 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 mm จุ่มร้อนชุบสังกะสี ปรับแต่งใช้ได้

线槽桥架 喷塑 灰色 热镀锌。可以根据客户定制

English: LINE ID - johnbai888

English and Chinese 中文: Wechat 微信 tgthailand

โค้งลงวายเวย์ โค้งขึ้นวายเวย์ สี่ทางวายเวย์ สามทางวายเวย์ งอฉากวายเวย์ ตัวแขวนรางวายเวย์ (Hanger)

อีพ็อกซี่ สีเทา ความหนา 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 mm จุ่มร้อนชุบสังกะสี ปรับแต่งใช้ได้

线槽桥架 喷塑 灰色 热镀锌。可以根据客户定制

English: LINE ID - johnbai888

English and Chinese 中文: Wechat 微信 tgthailand

โค้งลงวายเวย์ โค้งขึ้นวายเวย์ สี่ทางวายเวย์ สามทางวายเวย์ งอฉากวายเวย์ ตัวแขวนรางวายเวย์ (Hanger)

อีพ็อกซี่ สีเทา ความหนา 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 mm จุ่มร้อนชุบสังกะสี ปรับแต่งใช้ได้

线槽桥架 喷塑 灰色 热镀锌。可以根据客户定制

English: LINE ID - johnbai888

English and Chinese 中文: Wechat 微信 tgthailand

โค้งลงวายเวย์ โค้งขึ้นวายเวย์ สี่ทางวายเวย์ สามทางวายเวย์ งอฉากวายเวย์ ตัวแขวนรางวายเวย์ (Hanger)

อีพ็อกซี่ สีเทา ความหนา 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 mm จุ่มร้อนชุบสังกะสี ปรับแต่งใช้ได้

线槽桥架 喷塑 灰色 热镀锌。可以根据客户定制

English: LINE ID - johnbai888

English and Chinese 中文: Wechat 微信 tgthailand

โค้งลงวายเวย์ โค้งขึ้นวายเวย์ สี่ทางวายเวย์ สามทางวายเวย์ งอฉากวายเวย์ ตัวแขวนรางวายเวย์ (Hanger)

โค้งลงวายเวย์ โค้งขึ้นวายเวย์ สี่ทางวายเวย์ สามทางวายเวย์ งอฉากวายเวย์ ตัวแขวนรางวายเวย์ (Hanger)